Eco-Save vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta

Eco-Save on täysin uudentyyppinen polttonesteiden lisäaine

Eco-Save on sata­pro­sent­ti­sesti orgaa­ninen, eko­lo­ginen lisäaine, jolla on ainut­laa­tuisia omi­nai­suuksia. Se soveltuu käy­tet­tä­väksi kaikkien nes­te­mäisten polt­toai­neiden kanssa (ben­siini, diesel, polttoöljy).

Lisä­aineen kehi­tys­pro­sessi ja testaus on kes­tänyt yli 8 vuotta, ja tuote on nyt valmis mark­ki­noille. Se on neste, jota lisätään noin 1 ml jokaista 10 polt­toai­ne­litraa kohden. Eco-Save tuo pala­mis­pro­sessiin lisää happea, jonka ansiosta polt­toaine palaa tehok­kaammin ja säästää energiaa.

Autot

Eco-Save on ainutlaatuinen tuote liikenteelle ja teollisuudelle

Vähentää polttoaineen kulutusta 20–40 %

Vähentää merkittävästi ympäristölle haitallisia päästöjä

Parantaa polttoaineen palamista ja puhdistaa moottoria

Parantaa suorituskykyä

Tuote on tieteellisesti testattu (Technion Institute, Haifa Israel)

Turvallinen ja hyödyllinen – hyväksyntä Israelin energiaministeriö

Vähentää päästöjä – suositus YK:n ympäristöneuvosto

Tutustu Eco-Saven hinnoitteluun