Tuotteen testaaminen

Eco-Saven tuleva testausohjelma Suomessa

  • Käyt­tö­testit tyy­pil­li­sillä Suo­messa käy­tössä ole­valla autoilla (Q2-3/2020)
  • VTT:n var­men­tavat testit labo­ra­torio-olo­suh­teissa (Q3/2020)
  • Eri­tyyp­pisten koneiden ja lait­teiden käyt­tö­testit (2020-21)
  • Testit vene- ja lai­va­moot­to­reilla (2021-22)
  • Testit uusiu­tu­villa polt­toai­neilla (2020-21)
  • Aineen käytön opti­mointi ja käy­tet­tä­vyyden paran­ta­minen (2020-21)
  • Aineen käytön vai­ku­tukset hii­li­ja­lan­jälkeen (2021)
Autot

Muutamia testituloksia Israelista (toimintasäteen kasvu)

Mazda 2 (be):32 %
Mazda 3 (be):34 %
Chev­rolet Malibu (be):30 %
Renault Kangoo (D):40 %
Isuzu kuorma-auto45 %
Mercedes Benz bussi37 %

Testituloksia Suomesta (kulutuksen pieneneminen)

M-B 220D 2014:15 %
BMW 318 2002 (be):23 %
Citroën Ber­lingo 2014 (D):20 %
Audi A4 1998 (be):6%
Chev­rolet Blazerkesken
Volvo rekka-autokesken
Mercedes Benz rekka-autokesken
Mercedes Benz kuorma-autokesken

Haluatko kuulla lisää?