Eco-Save minskar bränsleförbrukningen avsevärt

Eco-Save är en helt ny typ av bränsletillsats.

Eco-Save är ett 100% orga­niskt och eko­lo­giskt till­sats­medel med unika egen­skaper. Det kan användas med alla fly­tande bränslen (bensin, diesel, eldningsolja).

Utveck­lings­pro­cessen och test­ningen av till­sats­medlet har tagit över 8 år och pro­dukten är nu redo för mark­naden. Det är en vätska som man till­sätter cirka 1 ml per varje 10 liter bränsle. Eco-Save ger mer syre till för­brän­nings­pro­cessen vilket leder till att bränslet bränns mer effektivt och sparar energi.

Autot

Eco-Save är en unik produkt för trafiken och industrin

Minskar bränsleförbrukningen med 20-40%

Minskar betydligt miljöskadliga utsläpp

Förbättrar förbränningen och rengör motorn

Förbättrar prestandan

Produkten är vetenskapligt testad (Technion Institute, Haifa Israel)

Säkert och användbart - godkänt av det israeliska energiministeriet

Minskar utsläppen - FN:s miljöråd rekommenderar

Bekanta dig med Eco-Saves prissättning