Prissättningen av Eco-Save-tillsatsmedlet

Paketstorlekar

Det upp­skattade priset på Eco-Save-till­satsen är cirka 1 000 euro per liter. En liter räcker för 10 000 liter bränsle. Bara en minskning av kon­sum­tionen med 20% innebär en besparing på cirka 3 000 euro i bränslekostnader.

Eco-Save kommer att finnas till­gängligt i föl­jande paket:

  • 1 L ja 0,5 L --- last­bilar och bussar
  • 200, 100 ja 50 ML --- skåp- och privatbilar
  • 5 ja 10 ML --- liten utrustning

Under idrift­tag­ningen utförs en igång­körning för att anpassa motorns styr­system till den nya blandningen:

  • de första fem tan­karna dubbel­do­sering (2 ml / 10 liter)
  • de föl­jande fem tan­karna normal dosering (1 ml / 10 liter)

Efter igång­kör­ningen syns den slutliga minsk­ningen av för­bruk­ningen och man använder normal dosering.

Autot

Minska utsläppen och spara på bränslekostnader

Produkten återbetalar sig själv om konsumtionen minskar med 7-10%. Allt utöver detta betyder extra besparingar. 

Dessutom uppstår betydligt mindre skadliga utsläpp

Priset på startpaketet som krävs för inkörningen är 60% av det normala priset

Blev du intresserad?

Kontakta oss

Före­tagskund
miikka.​frisck@​ecosavenordic.​fi / 040 7439789

Pri­vatkund
info@​ecosavenordic.​fi