THE BEST INVENTION FOR TODAY AND TOMORROW

Eco-Save är ett verktyg för att minska utsläpp i trafiken

Minska trafikutsläpp med Eco-Save-tillsatsmedlet.

Enligt energi- och kli­matstra­tegin 2030 är Fin­lands mål att halvera tra­fik­ut­släppen fram till 2030. För att uppnå målet ska man använda vari­e­rande metoder.

Alla kan göra sin andel för att uppnå målet genom att minska bräns­le­för­bruk­ningen och skadliga utsläpp med att använda Eco-Save-tillsatsmedlet.

Inga större inve­ste­ringar eller för­änd­ringar i rutiner krävs. Endast en liten droppe har en stor effekt.

Luonto

Vill du höra mer?