Eco-Save-lisäaineen hinnoittelu

Pakkauskoot

Eco-Save lisä­aineen arvioitu hinta on noin 1000€ litra. Litra riittää 10 000 litraa polt­toai­netta. Vain 20% kulu­tuksen pie­ne­ne­minen tar­koittaa noin 3000€ säästöä polttoainekuluissa.

Eco-Save tulee saa­ta­ville seu­raa­vissa pakkauksissa:

  • 1 L ja 0,5 L --- raskas kalusto
  • 200, 100 ja 50 ML --- henkilö- ja pakettiautot
  • 5 ja 10 ML --- pienkoneet

Käyt­töö­no­tet­taessa suo­ri­tetaan sisäänajo, jotta moot­torin
ohjaus­jär­jes­telmät sopeu­tuvat uuteen seokseen:

  • viisi ensim­mäistä tank­kausta kak­sin­ker­tainen annos (2 ml/​10 litraa)
  • viisi seu­raavaa tank­kausta nor­maali annos (1 ml/​10 litraa)

Sisäänajon jälkeen nähdään lopul­linen kulu­tuksen vähe­ne­minen ja
käy­tetään nor­maalia annostusta.

Autot

Vähennä päästöjä ja säästä polttoainekustannuksia

Tuote maksaa itsensä takaisin, mikäli kulutus vähenee 7–10 %. Tämän yli kaikki on säästöä.

Lisäksi syntyy huomattavasti vähemmän haitallisia päästöjä.

Sisäänajoon tarvittavan aloituspaketin hinta on 60 % normaalista hinnasta.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Yri­tys­asiakkaat
miikka.​frisck@​ecosavenordic.​fi / 040 7439789

Yksi­tyis­asiakkaat
info@​ecosavenordic.​fi